munA architecten staat voor totaalprojecten binnen het globale kader van de hedendaagse architectuur. Vertrekkend vanuit een jarenlange ervaring in de utiliteits-, industrie- en kantoorbouw werd het projectaanbod gaandeweg uitgebreid naar alle takken van de architectuur. Nieuwbouw, renovatie of restauratiedossiers, haalbaarheidsstudies of specifieke technische studieopdrachten, consulting, bouwbegeleiding en facility management, zowel particulier als industrieel behoren deze opdrachten tot het projectaanbod van munA architecten.
De laatste jaren evolueerde munA architecten van een eenmanszaak naar een collectief van jonge dynamische krachten met eenzelfde gedrevenheid en architecturale visie. De uiteenlopende creatieve invalshoeken en technische specialisaties van de verschillende medewerkers maakt het mogelijk totaalprojecten aan te bieden welke inspelen op al de vlakken van de hedendaagse architectuur en bouwtechniek.
munA architecten geldt tevens als een voorloper op het vlak van energiebewuste projectaanpak- en ontwikkeling. Projecten in het kader van duurzaam bouwen, energiebesparing en gebruik van alternatieve energiebronnen worden reeds jaren met succes uitgewerkt en gerealiseerd.
...